בשלובים: 3187 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "timss"

תגים

  • http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/OdotTIMSS.htm

    פרטים על מחקר הטימס, מחקר בינלאומי הבוחן את השליטה במדעים ובמתמטיקה של תלמידים בבתי ספר ברחבי העולם. מבחני הטימס נערכים פעם בארבע שנים. גם השנה ייבחנו תלמידים במבחני הטימס. המבחנים ייערכו השנה בשישים מדינות  כולל ישראל. בישראל ייבחנו השנה 4500 תלמידים ב-150 בתי ספר.

    תגים: טימס, timss, מבחנים בינלאומיים, מחקר בינלאומי, מדעים, מתמטיקה

    22:47 @ 23-04-2011