בשלובים: 3183 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "7-9"

תגובות

  • תגובה ל'הרימון-סיגי ורלי'

    ...לציין את הקשר בין יצירתו, הפורייה כמו רימון, של המשורר, לבין ארץ ישראל...."     http://clickit3.ort.org.il/apps/ww/page.aspx?ws=ea881187-952a-4654-946e-334ba7f02b8e&...

    07:29 @ 03-05-2011

  • תגובה ל'פדגוגיה חדשנית'

    בהמשך לנכתב כאן ישנם השתלמויות מורים בדרגות הגבוהות [7-9] אשר במסגרת ההשתלמות הנקראת "מורה יוזם" אכן יש יוזמות ברוכות ונפלאות חלקן אף ביצירת קשר בין התלמידים בארץ לבין תלמידי חו"ל אך אליה וקוץ בה מפני שכאעשר המורה יוצאת לשבתון הרי שאין מי שימשיך את היוזמה... ואז נוצרת קריסה ו"יש" חוסר המשכיות...

    09:49 @ 17-02-2015