בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "תרגול"

תגים

 • Advantages of Web 2.0 as a Training Tool

  מאמרון בלוג על יתרונות כלי ווב 2 לתרגול.

  תגים: ווב 2, תרגול, תיקשוב

  21:38 @ 18-01-2011

 • 5 מבחני מיצב באנגלית לכיתות ה (תרגול למשתמשי מוודל)

  לתשומת ליבם של המורים לאנגלית בכיתות ה המשתמשים במערכת מוודל משותף בזאת, באופן חופשי, מרחב לימוד (קורס מוודל Moodle) המכיל 5 מבחני מיצ"ב באנגלית לכיתות ה, אשר התקיימות בשנים האחרונות, כפי שמוצגים באופן ציבורי מתוך אתר ראמ"ה.להלן הקישור לקורס: http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view...

  תגים: מוודל, מיצב, מבחן, תרגול, אנגלית

  10:26 @ 30-11-2011

 • 5 מבחני מיצב בשפה לכיתות ה (תרגול, למשתמשי מוודל)

  לתשומת ליבם של המורים לשפה בכיתות ה המשתמשים במערכת מוודלמשותף בזאת, באופן חופשי, מרחב לימוד (קורס מוודל Moodle) המכיל 5 מבחני מיצ"ב בשפה לכיתות ה, אשר התקיימות בשנים האחרונות, כפי שמוצגים באופן ציבורי מתוך אתר ראמ"ה.להלן הקישור לקורס: http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=1113...

  תגים: מוודל, מיצב, מבחן, תרגול, שפה

  10:27 @ 30-11-2011

 • איך להימנע מלתת שיעורי בית או לפחות להפחיתם?

  שיעורי הבית (לפחות במתכונתם המסורתית) מהווים את אחת המטלות הבעייתיות עבור המורים ועבור התלמידים כאחד. מבחינת המורים, שיעורי הבית מטילים חובה תמידית לעבוד על הכנתם, לפקח על ביצועם בידי התלמידים ולבדוק אותם. מבחינת התלמידים הם מהווים עומס נוסף, ובלתי רצוי, והנסיונות להתחמק משיעורי בית בדרכים שונו...

  תגים: שיעורי בית, תלמידים, מורים, תרגול

  17:17 @ 29-08-2013