בשלובים: 3183 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "תקשוב"

משתמשים

 • שאלות שהתקבלו

  תחומי עניין: תקשוב

  12:55 @ 08-07-2016

 • סמדר בר-טל

  אודותיי: עוסקת בחדשנות ובהובלה של פדגוגיה דיגיטאלית ראש המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות במכון מופ"ת מרצה  וחברה במל"ד  במכללת לוינסקי לחינוך חברה בצוות חשיבה מדריך פדגוגי בעידן מתוקשב,  מכון מופ"ת חברה בפורום רכזי תקשוב מכון מופ"ת

  11:26 @ 02-01-2018

 • zipi Zelkovich

  אודותיי: ...סלול היסודי, בסמינר הקיבוצים בהכשרתי פסיכולוגית חינוכית כיום חברה בצוות תקשוב במכללה. כשהדגש בעבודתי היא המרכיב הפדגוגי בטכנולוגיה.חברה בצוות חשיבה "מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב" במכון מופת,חברה בצוות עמיתי...

  23:35 @ 18-06-2016

 • עידית אבני

  תיאור קצר: ממונה מחוזית על תקשוב בחינוך במשה"ח, מחוז חיפה, דוקטורנטית החוקרת את המודעות האתית של המורה המקוון, מובילה מיזם "מתקוונים לאתיקה" ו...אודותיי: ממונה מחוזית על תקשוב בחינוך במשה"ח, מחוז חיפה, דוקטורנטית החוקרת את המודעות האתית של המורה המקוון, מובילה מיזם "מתקוונים לאתיקה" ו...

  20:36 @ 25-08-2012

 • אידה

  תחומי עניין: תקשובאודותיי: תחומי עניין: שילוב תקשוב בהוראה!!

  18:59 @ 30-12-2013

 • ש.ר.ה

  תחומי עניין: שלוב תקשוב בהוראת ספרות ובחינוך (אקלים כתהאודותיי: חברה בצוות חשיבה מדריך פדגוגי בעידן תקשוב מלמדת  מדריכה פדגוגית ומלווה סטאז' במכללת לוינסקי  אילת מפתחת חומרים במשרד החינוך בנושאים של חינוך חברתי ערכי לחט"ב חט"ע 

  09:12 @ 04-08-2013

 • ראובן ורבר

  כישורים/מיומנויות/תארים: שילוב אוריינות מידע, ואורינות תקשוב בקוריקולום התיכוני. ישומי ווב 2.0 חינוך יהודי

  14:17 @ 04-12-2017

 • צביה לוטן

  תחומי הוראה או תחומי עיסוק אחר: תקשוב החינוך ותקשוב ההדכלה הגבוההתחומי עניין: חינוך ותקשובאודותיי: ...================================== מרצה במכללת לוינסקי לחינוך - מרכזת תקשוב בהדרכה פדגוגית במסלול יסודי במכללה בהתנסות ייחודית, שמחברת מרצים לתקשוב עם מדריכים פדגוגיים.  מלמדת...

  20:33 @ 22-01-2014

 • עינת רוזנר

  אודותיי: חברה בצוות המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות במכון מופ"ת מלמדת וחברת צוות התקשוב האקדמי בסמינר הקיבוצים (שהתמזגה עם המכללה להוראת טכנולוגיה)

  12:42 @ 17-02-2015

 • nagarilan

  תיאור קצר: מרצה לתקשוב בחינוך, מנהל יחידת המחשבים במכללת חמדת הדרום, ראש המכון להוראה ולמידה מתקדמת במכללה.

  13:36 @ 17-02-2015

 • +56 משתמשים נוספים