בשלובים: 3188 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "תנאי עבודה"

תגים

 • עצות והנחיות לעובדי הוראה בשבתון

  1. תשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות בשנת שבתון מורה בשנת שבתון שאינו עובד חייב לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי ישירות למוסד לביטוח לאומי כדי להבטיח את המשך זכויותיו בשנת השבתון. קרן ההשתלמות תחזיר למורה את תשלומיו על פי קבלות מהמוסד לביטוח לאומי ובלבד שהתשלומים לא יעלו על אלה הנהוגים לגבי סטודנט הלומ...

  תגים: מורים, עובדי הוראה, גננות, שבתון, שנת שבתון, זכויות, תנאי עבודה

  10:10 @ 21-11-2010

 • המענק החודשי בשבתון מלא או בחצי שבתון

  המענק החודשי נקבע על פי: שיעור המשרה הממוצע - ממוצע המשרה של המורה במשך כל שעות החיסכון ובהתאם לתקנות. נכללים בו רכיבי השכר הפנסיוניים שנכללו במשכורת האחרונה לפני היציאה להשתלמות. שיעור ההשתלמות - מספר חודשי החיסכון המנוצלים בשנת ההשתלמות הנוכחית. (ניתן לשינוי בכפוף למספר שנות החסכון העומדות ...

  תגים: שבתון, שנת שבתון, חצי שבתון, מענק השתלמות, השתלמות, זכויות, תנאי עבודה

  13:23 @ 28-11-2010

 • החזר על תשלום לביטוח לאומי בשבתון

  מורים, גננות, עובדי הוראה שהיו בשבתון ב -2009-2010:עד 31 בינואר יש לשלוח קבלות בגין תשלום לביטוח הלאומילבנק הבינלאומי הראשון, לקבלת החזר.שימו לב: יש לשלוח את הקבלות המקוריות בלבד. (שמרו אצלכם העתקים)אתם מוזמנים ליידע את חבריכם שהיו בשבתון בשנה שעברה. נשמח אם תוסיפו עצות בנושא זה מנסיונכם. ...

  תגים: שבתון, שנת שבתון, חצי שבתון, מענק השתלמות, השתלמות, זכויות, תנאי עבודה

  16:30 @ 12-12-2010