בשלובים: 3034 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "תלקיט מקוון"

תגים

  • שימוש בפייסבוק כתלקיט אלקטרוני בהגברת ההתפתחות המקצועית של פרחי הוראה

    פורטל מס"ע מסקר מחקר שמטרתו לברר אם פייסבוק, בשמשו כתלקיט מקוון של המורה, יוכל לתרום משמעותית להתפתחות המקצועית של פרחי ההוראה ובאילו דרכים התלקיט יוכל להיות משמעותי. נמצא כי רבים מפרחי ההוראה הפיקו תועלת במונחים של ההתפתחות המקצועית שלהם כמורים לעתיד בחמישה היבטים: קהילת מעשה, זהות ו...

    תגים: פייסבוק, תלקיט, תלקיט מקוון, מורים, הכשרת מורים, התפתחות מקצועית, תקשוב

    12:52 @ 29-05-2016