בשלובים: 3142 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "תלמידים"

דפים

 • בלוגר-פלטפורמה ליצירת בלוגים

  ...לוגים של סטודנטים, לקשר ביניהם וליצור באופן כזה שיח פדגוגי. ניתן לעודד תלמידים וסטודנטים לכתוב בבלוגים אישיי...שראו ועוד. כל אלה ניתנים לתגובה ולהתייחסות על ידי גורמים חיצוניים כגון תלמידים ומורים.

  21:36 @ 22-11-2010

 • מודלים פדגוגיים - שעורים בכיתות מחשב בבתי ספר

  כמה שעורים לומדים תלמידים בכיתות מחשב? בקורס תקשוב בחינוך אני מציעה לסטודנטים מטלה לאיסוף נתונים על משאבי מחשב ותקשוב בבתי ספר בהם מתקיימת ההתנסות שלהם בהוראה. כמו כן הם מתבקשי...

  18:59 @ 28-12-2010

 • קהילה מקצועית לומדת של מורים לימאות

  ...מדת של מורים לימאות   ההקשר יש בישראל 13 בתי ספר לחינוך ימי של תלמידים בחינוך הפורמאלי של משרד החינו...לגה במפרשים. 4.       שימוש בדיג להעצמת תלמידים. 5.    &...

  23:27 @ 23-12-2010

 • הצעה לפרויקט מקוון

  ...ל רחבי העולם. מטרת האולפן להקנות לתלמידים ידע בעברית מדוברת, היכולת לקר...ה ובסך הכל בתוכנית זו חולפים מאות תלמידים. בכל אולפן,בפני עצמו נוצרים ב...ורות שבווודאי בכל האולפנים יימצאו תלמידים ומורים אשר יראו בזאת פתח/הזדמ...המטרה היא לנסות ולאתר לאתר מורים ותלמידים אשר יהיו כדבריו של עופר: "משו...

  14:22 @ 29-12-2010

 • קהילה לומדת - בנושא לימוד באולפן לעברית ויהדות

  ...סך הכל בתוכנית זו חולפים מאות תלמידים. בכל אולפן,בפני עצמו נוצרים ב...שבווודאי בכל האולפנים יימצאו תלמידים ומורים אשר יראו בזאת פתח/הזדמ...ה היא לנסות ולאתר לאתר מורים ותלמידים אשר יהיו כדבריו של עופר: "משו...וסף יצירת קשרים גם בין מורים ותלמידים.  מצפות לתגובות הערות...

  09:54 @ 04-01-2011

 • ניתוח אתר תפוז - לוין ירדנה

  ...ע לדרום החם  והכואב, מתקבלות 11 תגובות ובהן מתואר מה עושים כדי לסייע לתושבי הדרום הנתונים תחת אש ובמצב חירום  תמידי. חלק תיארו שיחות עם תלמידים, חלק דיברו על משלוח חבילות לח...

  15:30 @ 17-11-2012

 • עידוד קריאה באמצעות כתיבה בבלוג על דמויות ספרותיות מגישות: נעמי כדורי, שושי מיכאלי, רויטל מרום

  ...יאלוג מקוון עם הדמויות שבחרו התלמידים.פעילות זו מאפשרת לתלמידים להי...sp;הכלי יעיל במיוחד לעבודה עם תלמידים המתקשים בקריאה. התלמיד המתקשה...ראשון של הוראה מבוססת בלוגים התלמידים ילמדו את כללי התנהגות באינטרנ...יעו הצעות לשיפור.הבלוג כמענה לתלמידים "נחבאים אל הכלים" החוששים להב...

  17:17 @ 28-12-2010

 • הוראה ולמידה ברשת ובמוודל - מאת גלי ושפרה

  ...חברי הקהילה הלומדת, מצופה מן התלמידים, להשתתף ולתרום לתפקוד לפיתוח...ם בין האנשים: בין המורה לבין התלמידים, בין המורים בינם לבין עצמם ש...ים, הסטאטוסים על ידי המורים, לתלמידים יש מקום למעורבות והשפעה על או...פשר גלישה בנתיבים שונים בעבור תלמידים שונים. מגוון של פעילויות מוצע...

  23:02 @ 15-11-2010