בשלובים: 3033 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "תלמידים"

הבלוג המרכזי

 • קשיי למידה בקרב עולי אתיופיה

  ...והן מבוגרת,  במאמרון האחד , מה גורם להישגים נמוכים במתמטיקה בקרב תלמידים עולים מאתיופיה? מעלה ויקי את השאלה ואת התהייה מהו הגורם להישגים הנמוכים כך של תלמידים אתיופיים. ויקי מתארת מצב שבו...

  08:06 @ 04-04-2014

 • העברית של תלמידי ישראל - בורות ודלות

  ...ציגים לפנינו תמונת מצב עגומה הנוגעת לעברית של תלמידים במערכת החינוך. בעייה זו ...כת לדעתי גם לבוגרים רבים שלה, שהיו עד לא מזמן תלמידים בה. אנחנו, כאנשי חינוך לסוגיה...דעים מופיעים טקסטים מילוליים וכדי להבנות אצל התלמידים ידע מדעי, מיומנויות מדעיות ול...

  08:05 @ 04-04-2014

 • מבחני המיצ

  ...ם. מסתבר שיש בתי ספר שבהם נאלצים התלמידים לעבור הכנה מתישה לקראת הבחינו...הוא שהמודל משניא את בתי הספר על התלמידים. וולנסקי אומר שישראל אמצה מוד...החינוך (וגם במערכות אחרות). הערכת תלמידים משמשת לאבחנת מצבם, לבחינת התק...דרכים אפשריות נוספות, למשל להעריך תלמידים אחת לתקופה באמצעות דיונים בקב...

  07:48 @ 04-04-2014

 • המחאה החברתית כמנוף חינוכי

  ...בשבוע הבא. המחאה מעוררת סוגיות חינוכיות שכדאי לעורר אותן ולדון בהן עם תלמידים,  כגון:   מקומה...ות החינוך היא הפיכתו של האדם לאזרח מודע יותר ואכפתי יותר, הרי שדיון עם תלמידים בשאלות כגון אלה, דווקא על רקע...

  07:55 @ 04-04-2014

 • כיצד להתמודד במסגרות חינוכיות עם הטרור הרצחני?

  ...הספר, בגנים או במסגרות חינוכיות אחרות.    תחושות ותגובות של תלמידים או סטודנטים שלכם. תחושות שלכ...יתן לדעתכם לנצל את התקשוב להתמודדות?  כיצד יש להתייחס לתגובות של תלמידים, במיוחד באזורים מוכי טרור והת...

  08:00 @ 04-04-2014

 • לגלוש באופן בטוח

  ...עצומות לגורמי מערכת החינוך השונים ובפרט עבור התלמידים והמורים. האפשרויות נעות מן הב...יח בין הורים לילדיהם וכן לחשוב ביחד על תפקיד התלמידים וההורים בשמירה על עצמם ועל אח...דמנויות לגורמים השונים השותפים למערכת החינוך (תלמידים, מורים, הורים ועוד) ללמוד על...

  07:51 @ 04-04-2014

 • העתקה-האם זה טוב או רע?

  ...פרופ' רפאלי, על תחום החינוך. למשל, האם העתקת טקסטים בעידן שלנו על ידי תלמידים, סטודנטים ועוד, לא כל שכן מור...sp; לדוגמה, מערך שיעור, נפלא ככל שיהיה, שנכתב על ידי מורה עבור כיתה של תלמידים סקרנים במיוחד, ספק אם תתאים ל...

  08:09 @ 04-04-2014

 • דמות המורה כמציג וכשחקן

  ...הזנחת מרכיב ההופעה של מורים לפני תלמידים, על חשבון מרכיבים אחרים (חשוב...פעה לפני ציבור (במקרה זה ציבור של תלמידים) נזנחת וההתייחסות אליה והיא נ...הניצב (או ניצבת) לפני כיתה מלאה בתלמידים, המרצה דברים לפני תלמידי הכית...להשפיע לחיוב על הדרך בה יתייחסו התלמידים אל הלמידה וכן על עצם איכות הל...

  07:40 @ 04-04-2014

 • מכשירים דיגיטליים אישיים בכיתה

  ...באתר המיועד ללימוד נושא נתון. ניתן למשל לשלוח תלמידים לצפות בצמחים שונים, לצלמם ולא...ופעי הירח בזמנים שונים ולאחר מכן לנתח את מה שהתלמידים ראו, וכך עוד ועוד. ההתנגדות ה...דוף את השימוש במכשירים הדיגיטליים האישיים של התלמידים, אולי כדאי לפעול להיפך - לאמצ...

  07:54 @ 04-04-2014

 • כמה ראוי להגביל?- על הגבלות משרד החינוך ברשתות חברתיות

  ...חינוכי אחרים, ליזום תקשורת עם תלמידים ברשת חברתית, להציע להם חברות...דד הצטרפות של צוות בית הספר, התלמידים וההורים למרחבי למידה מקוונים,...חברתיות בין אישיות בין מורים לתלמידים. הטשטוש בין האישי לבין המקצו...לפחות מקשה עליהם מאד, להנחות תלמידים בשימוש חכם, חינוכי ואתי ברשתו...

  07:52 @ 04-04-2014

 • +74 הבלוג המרכזי נוספים