בשלובים: 3183 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "תכני לימוד"

הבלוג המרכזי

 • לשתף תלמידים בקביעת תכני הלימוד ובאופן לימודם

  ...ר לתרגול המיועד לחיזוק וחידוד תכני לימוד שנלמדו וכן לתרגול וחידוד מיו...וש במשחקים ובאלמנטים משחקיים ללימוד. הוא יכול לבוא לביטוי במעורבו...ומשיעורי הבית בואו נמשיך אל תכני הלימוד עצמם. תכניות הלימודים ש... שיתוף התלמידים בקביעת תכני הלימוד ובאופן בו הם יוגשו חשוב...

  19:14 @ 16-05-2016

 • מנתקים את הקשר בין הלימוד לבין תחומי הדעת

  ...ברפורמה הפינית החדשה נלמדים התכנים לא במסגרת תחומי הדעת שלהם אלא על פי נושאי לימוד או...ה זה היא שהתלמידים משלבים בין לימוד אנגלית לגיאוגרפיה.  הלי...כללית ויסודית יותר מאשר למידת תכני תחומי הדעת עצמם בלבד. כל תחום...עת, טומנת בחובה סכנה של רידוד לימודי תחומי הדעת השונים. אני מקווה...

  08:16 @ 24-04-2015

 • דמות בית הספר המטמיע ומתרגל מיומנויות למידה

  ...ן הוא אמור לשלוט בה ולקבוע את תכניה באופן טוטאלי. ראשית, תמיד הי...ל הלמידה בכיתה בכלל כגון מהם התכנים שיילמדו ומהם ההדגשים. דבר זה...sp; ההסתמכות המופחתת על ספרי לימוד וההסתמכות הגוברת על עצם תהליך...ל עצם הלמידה. עבור המורה, ספר לימוד טוב צריך להיות סביבת לימוד שב...

  07:44 @ 04-04-2014

 • האם יש עוד מקום לספר הלימוד?

  ...  במשך דורות היה ספר הלימוד ועודנו, מרכיב מרכזי בתהליך ההוראה. ספר הלימוד הוא כלי חשוב למימוש תכנית הלימודים, בין אם היא מוגשת ע...או גורם אחר, ובין אם היא זוהי תכנית הלימודים של המורה עצמו. לספר יש פונ...ות העשויות לשמש כחלופות לספר הלימוד, כאשר הבסיס לכולן הוא תכנית הלימודים, כזאת או אחרת (בסיס...

  12:17 @ 31-01-2016

 • יוקר ספרי הלימוד וההתמודדות הדיגיטלית עמו

  בתכנית בשם חינוך יקר ...כלכלית זו הוא העדכון של ספרי הלימוד שבחלק מן המקרים הוא מיותר, אך...(עד לשנת תשע"ז) חלופה לספרי הלימוד המודפסים, דבר שייעשה באמצעות...ר היא מאפשרת יצירת חומרי לימוד אשר מדברים בשפה חזותית המוכרת...י המוטל על ההורים בקניית ספרי לימוד. בספר דיגיטלי, העדכון אין בו...

  07:50 @ 04-04-2014

 • ערכם של סיפורים ללמידת מושגים ועקרונות

  השבוע, בעת קריאת ספרו הנפלא של קרלוס רואיס ספון, "משחקו של המלאך" צדו את עיניי המלים...הפנמת המושגים אצלם הייתה משופרת.  עד כמה אתם מסכימים להשפעתם של סיפורים על לימוד ומה ערכם של דיונים תיאורטיים...

  08:06 @ 04-04-2014

 • ללמד על יום הזכרון ועל נושאי לימוד אחרים - בכרזות ובתמונות

  כשהייתי תלמיד בבית ספר יסודי, ולאחר מכן.... והדגש הוא - סיפרו לנו.  פעילות לימודית שפרסם או"ח - אתר משרד החינו...יציאה מנקודת מבטו. אני יודע שפעילויות לימודיות מסוג זה אינן חדשות אבל הן...ת המשתמשים בה באמצעות כרזה. פעילויות לימודיות סביב כרזות, תמונות ואפילו...

  07:59 @ 04-04-2014

 • מצעד הטיפים: טיפ מספר 3 - יצירת קבוצות והצטרפות לקבוצות

  רשת חברתית ושלובים בפרט, היא קהיליה רב גוונית של אנשים. במקרה של שלובים מדובר על אנשים העוסקים ומתעניינים  בח...ה יכולים להחליט האם הקבוצה תהיה סגורה או פתוחה.  ניתן לפרוש מקבוצה בכל עת. תכני...

  08:09 @ 04-04-2014

 • על הכשרתם של מורים כוללים בבתי הספר היסודיים, להוראת מתמטיקה

  כתבה שפורסמה ב-ynet אתמול, מספרת על כשלונם של מורי מתמטיקה של בתי ספר יסודיים במבחן התמקצעות שנערך להם. מדובר על...מתמטיקה חשוב בפני עצמו). אולי צריך לבחון גם את היחס בין המשאבים המושקעים בהוראת תכני...

  07:57 @ 04-04-2014

 • עוברים קריאה - הטקסט הלימודי הופך לדיגיטלי

  ...וש בספרים הדיגיטליים גם לצרכי לימוד. למרות שמדובר על נסיונות ראשוניים למדי, השימוש בספרי לימוד דיגיטליים במערכות חינוך בעולם...ל יצירת חלופה דיגיטלית לספרי הלימוד המודפסים עד לשנת הלימודים תשע...מות שונים, קפיצה המנתקת מרצף הלימוד. נחיתות הדפדפוף ביחס לספר המ...

  07:42 @ 04-04-2014

 • +32 הבלוג המרכזי נוספים