בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "שקיפות"

תגים

 • השקיפות הבעייתית שבנגישות תוצאות המיצ

  לאחרונה התבשרנו כי מבחני המיצ"ב של בתי הספר הפכו לנגישים לכלל הציבור. הנגישות הינה על פי החלטת בג"ץ.  ההחלטה התקבלה במסגרת ערעור של התנועה לחופש המידע ועמותת ההורים הל"ה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי שקיבל את עמדת משרד החינוך שלא לפרסם את תוצאות מבחני המיצ"ב ברמת בית הספר. במבט ראש...

  תגים: מיצ"ב, הערכה, שקיפות, בתי ספר

  07:45 @ 04-04-2014

 • נייר עמדה על מערך הייעוץ החינוכי במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל

  תגים: יועצים חינוכיים, חוקרים ומרצים מתחום הייעוץ החינוכי, פרופסיונליזציה, גישור בין המחקר לפרקטיקה, מנהיגות ייעוצית, פיתוח גוף מחקרי ייחודי, מיסוד שירותי הייעוץ החינוכי בישראל, שקיפות, אחריותיות, דוח מבקר המדינה על מערך הייעוץ,

  21:41 @ 15-09-2015

 • דו"ח מבקר המדינה על אודות הייעוץ החינוכי בישראל - פרופסיה או סמי-פרופסיה?

   דו"ח מבקר המדינה באשר למערך הייעוץ החינוכי במערכת החינוך על כל היבטיו - 2014    הנהלת אגף הייעוץ והיועצים הבכירים מתלבטים דרך קבע בעניין זהותם המקצועית. במשך שנים רבות רווחה תפיסת ה- "Laissez-faire", אשר עיכבה את פיתוחה של זהות מקצועית משותפת של יועצים חינוכים (ארהרד, 2014).&nbs...

  תגים: ועצים חינוכיים, חוקרים ומרצים מתחום הייעוץ החינוכי, פרופסיונליזציה, גישור בין המחקר לפרקטיקה, מנהיגות ייעוצית, פיתוח גוף מחקרי ייחודי, מיסוד שירותי הייעוץ החינוכי בישראל, שקיפות, אחריותיות, דוח מבקר המדינה על מערך הייעוץ

  13:03 @ 18-09-2015