בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "שנת ערבות הדדית ואחריות אישית"

תגים

 • שנת ערבות הדדית ואחריות אישית- ערכה לשנה"ל תשע"ו לחינוך העל-יסודי

  בימים טרופים אלה וגם בימים כתיקונים, חובה היא להוקיר את פועלו של משרד החינוך ובתוך כך, של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי.   כלל התכנים לרבות הסדנאות המשובצות בקובץ המצורף הם מנגנון רב-ערך לקידום אקלים חינוכי-חברתי מיטבי ולמניעה ראשונית ושניונית של בריונות על כל היבטיה.  

  תגים: שנת ערבות הדדית ואחריות אישית, מערכי שעור לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה, קידום סובלנות בחברה הישראלית, אחדות מתוך שונות

  21:48 @ 15-10-2015

 • שנת ערבות הדדית ואחריות אישית- ערכה לשנה"ל תשע"ו לחינוך העל-יסודי

  בימים טרופים אלה וגם בימים כתיקונים, חובה היא להוקיר את פועלו של משרד החינוך ובתוך כך, של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי. כמוסמך בייעוץ חינוכי וכפעיל בקהילה הגאה, אני מבהיר באופן חוזר ונשנה כי המדיניות של משרד החינוך בנושא הלהט"בי מושתתת על כבוד האדם וחירותו ועל פלורליזם חברתי וערכי.  דומה כי ההט...

  תגים: שנת ערבות הדדית ואחריות אישית, מערכי שעור לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה, קידום סובלנות בחברה הישראלית, אחדות מתוך שונות

  10:37 @ 17-10-2015