בשלובים: 3011 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "שמירה"

נושאי דיון

  • כללי התנהגות באתר ענן

    ...אתר ענן 6.אי ידיעת החוקים אינה פותרת מעונש 7. להנהלת ענן יש זכות לשנות פרטים באתר פרטים של משתמש ויש גם זכות לסגור חשבון של משתמש במידה ותהיה אי שמירה על החוקים העונשים על עבירה:...

    05:11 @ 04-04-2014