בשלובים: 3183 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "שיתוף"

דפים

  • הכשרת מורים לסביבה מתוקשבת

    ...קנות למרצים מיומנויות של תכנון פעילויות לימודיות מתוקשבות. דרך למידה זו יצרה מרחב מתוקשב באינטרנט, עודדה למידה חברתית, חיזקה את הלומדים, הגבירה את שיתוף הפעולה ואפשרה התייעצות והוביל...

    10:21 @ 17-11-2012

  • הוראה ולמידה ברשת ובמוודל - מאת גלי ושפרה

    ...מגבלות הזמן, המקום והדמיון. אולם, מניסיוננו כתלמידות שמנו את ליבנו לכך שהצלחתה של קהילה תלוי במידת העניין המשותף של חבריה, במידת העניין שלהם בקיום שיתוף פעולה בין המשתתפים ובמידת האמ...

    23:02 @ 15-11-2010