בשלובים: 3023 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "שיתוף"

נושאי דיון

  • הוראה - למידה במאה ה -21

    ...כה התעשייתית המבוססת על התפיסה, שבה המורה הוא מקור הידע, לתפיסה החדשנית של המהפכה הוירטואלית שמרכיביה הם: יוזמה, חקר וגילוי, שינוי היחס למידע, שיתוף וחילופי מידע, מידע שהספֵק שול...

    11:13 @ 09-11-2017

  • דיון בתכנים שסוכמו במפגש המתוקשב

    ...ך מכניס לבתי ספר – ולבחון אותן בהיבט של השיתוף!! כלומר בפדגוגיה ולא בתכנים....מוכות ובאמצעות הספר לספק הנחייה לשילוב תקשוב ולשיתוף פעולה נראה לי מאוד חשוב אבל...;    כל מה שנעשה – לעשות בשיתוף פעולה, לתעד את דרכי שיתוף הפע...

    05:11 @ 04-04-2014