בשלובים: 3183 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "שיתוף"

נושאי דיון

 • מערכת החינוך כחלק מתרבות המאה ה-21

  ...הפכה התעשייתית המבוססת על התפיסה, שבה המורה הוא מקור הידע, לתפיסה החדשנית של המהפכה הוירטואלית שמרכיביה הם: יוזמה, חקר וגילוי, שינוי היחס למידע, שיתוף וחילופי מידע, מידע שהספֵק שול...

  13:09 @ 29-10-2018

 • הוראה - למידה במאה ה -21

  ...כה התעשייתית המבוססת על התפיסה, שבה המורה הוא מקור הידע, לתפיסה החדשנית של המהפכה הוירטואלית שמרכיביה הם: יוזמה, חקר וגילוי, שינוי היחס למידע, שיתוף וחילופי מידע, מידע שהספֵק שול...

  11:13 @ 09-11-2017

 • הוראה - למידה במאה ה - 21

  ...כה התעשייתית המבוססת על התפיסה, שבה המורה הוא מקור הידע, לתפיסה החדשנית של המהפכה הוירטואלית שמרכיביה הם: יוזמה, חקר וגילוי, שינוי היחס למידע, שיתוף וחילופי מידע, מידע שהספֵק שול...

  12:50 @ 11-12-2018

 • דיון בתכנים שסוכמו במפגש המתוקשב

  ...ך מכניס לבתי ספר – ולבחון אותן בהיבט של השיתוף!! כלומר בפדגוגיה ולא בתכנים....מוכות ובאמצעות הספר לספק הנחייה לשילוב תקשוב ולשיתוף פעולה נראה לי מאוד חשוב אבל...;    כל מה שנעשה – לעשות בשיתוף פעולה, לתעד את דרכי שיתוף הפע...

  05:11 @ 04-04-2014