בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "שימוש באינטרנט"

תגים

 • סקר עמדות תלמידים כלפי למידה מקוונת

  סקר עמדות בקרב תלמידים בכיתות יא-יב שבחן את עמדותיהם לגבי הסיבות בגינם אין שימוש אפקטיבי במחשב ובאינטרנט בבית ספרם וכיצד יכל בית הספר לשפר ולהקל עליהם להשתמש במחשב לצרכים לימודיים. בנוסף הסקר בדק כיצד משתמשים התלמידים באינטרנט להכנת שיעורים ולאילו פעילויות אחרות הם משתמשים בו.

  תגים: למידה מקוונת, חינוך מתוקשב, בני נוער, חינוך, שימוש באינטרנט

  14:33 @ 29-02-2012

 • סקר עמדות תלמידים כלפי למידה מקוונת

  פורטל מס"ע מסקר כתבה העוסקת בסקר עמדות תלמידים בכיתות יא-יב בנוגע לסיבות לאי שימוש אפקטיבי במחשב ובאינטרנט. מסתבר כי כמחצית מהתלמידים סבורים שהמורים אינם מעודדים שימוש במחשב ובאינטרנט ואינם מטילים עליהם עבודות המצריכות שימוש בהם.

  תגים: שימוש באינטרנט, עמדות תלמידים, שימוש יעיל בתקשוב, תקשוב

  22:27 @ 03-03-2012