בשלובים: 2914 חברי רשת, 2 עכשיו ברשת, 203.קבוצות

תוצאות עבור "שילוב מחשב בהוראה ולמידה"

תגים

  • סמדר בר-טל

    עוסקת בחדשנות ובהובלה של פדגוגיה דיגיטאלית ראש המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות במכון מופ"ת מרצה  וחברה במל"ד  במכללת לוינסקי לחינוך חברה בצוות חשיבה מדריך פדגוגי בעידן מתוקשב,  מכון מופ"ת חברה בפורום רכזי תקשוב מכון מופ"ת

    תחומי הוראה או תחומי עיסוק אחר: שילוב מחשב בהוראה ולמידה, הוראה מרחוק, כלי ווב 2

    11:45 @ 10-09-2017