בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "שוק העבודה"

תגים

 • חוויות אפליה של להט"ב בשוק העבודה - בין חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לבין אכיפה והטמעה בשוק העבודה

          בחודשים, ינואר ופברואר, שנת- 2013, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (משרד הכלכלה) ערכה סקר עמדות מועסקים מקהילת הלהט"ב. סקר להט"ב הוא ראשון מסוגו בישראל והתמקד בתחושות ובחוויות האפליה בשוק העבודה של להט"ב. הסקר פנה לאנשים מהקהילה שהם בגילאי עבודה 18-65, העובדים ...

  תגים: אפליה, הטרדות, שוק העבודה, פגיעה בתפקוד בעבודה, פגיעה ברווחה הנפשית והפיזית, פגיעה בשביעות רצון מהעבודה, ערך כבוד האדם וחירותו, פלורליזם חברתי

  16:19 @ 10-06-2016

 • לחנך לקראת קריירות בלתי קיימות

    האם אנחנו מכינים את תלמידינו לקראת עבודות וקריירות שברובן כבר לא יהיו קיימות בצאתם לשוק העבודה? על פי דוח חדש של הקרן לאוסטרלים צעירים (the Foundation for Young Australians), מסתבר ששישים אחוז מהתלמידים האוסטרליים אכן מתאמנים לקראת עבודות שלא יהיו קיימות עוד בעתיד, או שיוחלפו בטכנ...

  תגים: אוטומציה, קריירות, עבודה, שוק העבודה, טכנולוגיה

  19:28 @ 14-10-2015