בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "רפורמות"

תגים

 • אנשי אקדמיה; ברפורמות במערכת החינוך פועלות מגמות מנוגדות היוצרות מתח בבתי הספר

  פורטל מס"ע מדווח על כתבה ב"קו לחינוך" הדנה במגמות סותרות המתרחשות ברפורמות האחרונות במערכת החינוך. המגמה האחת היא ריכוזיות וסטנדרטיזציה והשניה, המנוגדת לה, היא תהליך של שונות במערכת.

  תגים: רפורמות, מערכת החינוך, ריכוזיות, סטנדרטיזציה, שונות

  21:31 @ 22-12-2011

 • לא לומדים

  פורטל מס"ע מסקר כתבה על רפורמת "עוז לתמורה", הרפורמה בבתי הספר העל יסודיים. אחד ממרכיביה הוא הערכה פרטנית של המורים, שתזכה מורים מצטיינים במענק כספי אישי. תכנית המבוססת על מתן תגמול כספי למורים במתכונת דומה לרפורמה "עוז לתמורה" כבר נוסתה בעיר ניו יורק ונחלה כשלון חרוץ.

  תגים: הערכה, עוז לתמורה, מורים מצטיינים, רפורמות

  21:54 @ 19-06-2012

 • יתרונות ובעיות ברפורמות אופק חדש ועוז לתמורה

  העיתון קו לחינוך מדווח בכתבה הרפורמות בעל יסודי; לא לילד הזה התפללנו על התפלגות בין מידת שביעות הרצון של המורים לבין אלו של המנהלים, המשתתפים ברפורמות עוז לתמורה ואופק חדש. מסתבר שרוב המנהלים מביעים שביעות רצון מן הרפורמות ואילו ההיפך קורה אצל המורים, שרובם אינם שבעי רצון מן הרפורמות ...

  תגים: רפורמות, עוז לתמורה, אופק חדש, בתי ספר, מורים, שעות פרטניות

  13:06 @ 13-09-2012

 • "עוז לתמורה" בעיני המורים

  פורטל מס"ע מסקר מאמר שהופיע בכתב העת עיונים המציג דעות של אנשי חינוך בנוגע לרפורמת עוז לתמורה. המאמר מציג דעות בעד ונגד של מספר מורים. בין היתרונות שרואים מורים ברפורמה נמנים התרומה להיבט המקצועי של המורים, שיפור סביבת עבודתם והשיפור בשכר. בין החסרונות נמנים השיפור הלא מספק בשכר המורים והפ...

  תגים: רפורמות, עוז לתמורה, מורים

  23:11 @ 11-06-2013

 • עמדות מורים ביחס להוראה פרטנית

  פורטל מס"ע סיקר את דבריהם של דפנה שמש זילברמן ויזהר אופלטקה על עמדות מורים ביחס להוראה הפרטנית, המהווה את אחת מאבני היסוד ברפורמות החינוכיות הנהוגות כיום במערכת החינוך. מסתבר כי ניכרת בקרב המורים שביעות רצון גדולה מההוראה הפרטנית. קיימת אצלם הסכמה רחבה כי הוראה פרטנית מאפשרת הכרות משופרת עם התל...

  תגים: הוראה פרטנית, רפורמות, צרכי תלמידים, עמדות מורים, מורים

  14:29 @ 20-06-2013