בשלובים: 2889 חברי רשת, 203.קבוצות

תוצאות עבור "רווחה נפשית"

תגים

 • שאלון זהות האני

  מחקר שנעשה במסגרת עבודת מחקר לתואר שני בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן, של פרופסור שלמה קניאל ודוד אוחנה. המחקר כולל: שאלון סטטוסי הזהות, שאלון זהות האני, שאלון רווחה נפשית, שאלון משמעות בחיים.

  תגים: שאלון, הערכה, זהות, רווחה נפשית, משמעות, רוח האדם בחינוך, העצמת הרוח בחינוך

  11:58 @ 14-08-2011

 • עמדת אגודת יועצי בתי-הספר בארה"ב ASCA באשר לנוער להט"ב - תרגום חופשי לעברית

    עמדת אגודת יועצי בתי-הספר בארה"ב ASCA באשר לנוער להט"ב The American School Counselor Association  יועצים חינוכיים בבתי-הספר מקדמים שוויון הזדמנויות וכבוד לכל תלמיד, ללא קשר לנטייתו המינית, זהותו המגדרית או ביטויים מגדריים. יועצים חינוכיים בבתי-ספר עובדים על-מנת להסיר חסמים המונעים ...

  תגים: קוד אתי, תלמידים להט"ב, תפקיד היועץ החינוכי בבית-הספר, אקלים חינוכי מיטבי, תחושת מוגנות, מניעת אלימות, רווחה נפשית, קבלת האחר

  13:50 @ 19-05-2014

 • רשימת מקורות של מחקרים מתחום הייעוץ החינוכי בבית-הספר

  סקירת ספרות זו היא בבחינת ניסיון ראשון למפות את שדה המחקר הלהט"בי בתחום הייעוץ החינוכי בבית-הספר, כ- 100 מקורות ביבליוגרפים. תפיסת תפקיד היועץ החינוכי בבית-הספר מצוייה במטוטלת שבין "היועץ החינוכי כסוכן בריאות הנפש בביה"ס" לבין "היועץ החינוכי כסוכן צדק חברתי" בקהילה הבית-ספרית ומחוצה לה. בת...

  ......

  15:57 @ 23-07-2014

 • סוג אחר של רפורמה פדגוגית בבתי ספר בארה"ב

  פורטל מס"ע מדווח על מאמר המתאר את התכנון והיישום של תכנית ייחודית לשינוי בבתי ספר יסודיים בארה"ב המבוססת על חיזוקם של אלמנטים רגשיים ואמפטיה במקביל לשינויים בדרכי ההוראה והלמידה. התכנית נועדה לשיפור הרווחה הנפשית וביטחונם הרגשי של התלמידים בבתי הספר היסודיים.

  תגים: בתי ספר, רגשות, אמפטיה, דרכי הוראה ולמידה, רווחה נפשית

  18:08 @ 28-05-2014