בשלובים: 3034 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "קידום צדק חברתי מגדרי ומיני"

תגים

  • ביסוס אמפירי לתכנית ניר כץ של ארגון הנוער הגאה

      ארגון הנוער הגאה דואג ליצירת מרחבים בטוחים עבור נוער גאה במערכות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות וזאת ע"י תכנית פעולה רב-שנתית, מובנית, מתוקצבת ומשותפת למשרד החינוך וארגוני הקהילה. על מנת להטמיע את תיקון חוק זכויות התלמיד - איסור הפליה של תלמיד/ה על רקע נטיה מינית או זהות מ...

    תגים: תכנית ניר כץ, ארגון הנוער הגאה, ביסוס אמפירי, תכנית ארצית ללמידת זכויות התלמיד, אקלים חינוכי מיטבי, נוער גאה במערכת החינוך, קידום צדק חברתי מגדרי ומיני

    14:22 @ 15-05-2016