בשלובים: 3188 חברי רשת, 2 עכשיו ברשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "קולם של התלמידים"

תגים

 • קול הדרך...למדיניות ולמחקר - פאנל

  מה מפריע לכם יותר בתפיסת בית הספר על ידי התלמידים - זה שהוא מפעל או זה שהוא בית כלא. יורם הרפז: בית הספר הוא מקיים צורך של מבוגרים ולא של ילדים. מה מניע את הצורך הזה להקים בית ספר? אחת התיאוריות היא שמטרתו של בית הספר היא לחסל ילדים. יש משהו מפחיד ביצרים של הנוער. תיאוריה אחרת אומרת שמטרת החינ...

  תגים: קולם של התלמידים, תלמידים, בתי ספר

  18:04 @ 09-06-2015

 • אלבום 1

  תגים: קולם של תלמידים, קולם של התלמידים, תלמידים

  21:46 @ 09-06-2015

 • קולם של התלמידים - תמונות שהועלו בזמן הכנס

  בית ספר, שלי מי אתה? מה חושבים ומה מרגישים התלמידים לגבי בית הספר?

  תגים: קולם של התלמידים, קולם של תלמידים, תלמידים

  04:40 @ 10-06-2015