בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "קבלה"

תגים

 • רשימת מקורות של מחקרים מתחום הייעוץ החינוכי בבית-הספר

  סקירת ספרות זו היא בבחינת ניסיון ראשון למפות את שדה המחקר הלהט"בי בתחום הייעוץ החינוכי בבית-הספר, כ- 100 מקורות ביבליוגרפים. תפיסת תפקיד היועץ החינוכי בבית-הספר מצוייה במטוטלת שבין "היועץ החינוכי כסוכן בריאות הנפש בביה"ס" לבין "היועץ החינוכי כסוכן צדק חברתי" בקהילה הבית-ספרית ומחוצה לה. בת...

  ......

  15:57 @ 23-07-2014

 • עמותת תהל"ה- תמיכה להורים לילדים להט"בים

  מעגל ההורים לבנים ולבנות להט"בים מאפשר רב-שיח על סוגיות ודילמות שמלוות את תהליך היציאה מהארון של הצאצאים. התהליך הקבוצתי בו ניתן לשתף חוויות אישיות בזיקה לתהליך היציאה מהארון של הבן או הבת לצד ההשלכות על המצב הנפשי-רגשי של ההורים, עשוי לתרום לתחושה של אוניברסיליות - "יש עוד כמוני", לפוגג את החרדה...

  תגים: מעגל ההורים, תמיכה, לכידות משפחתית, קבלה, יציאה מהארון, איזון משפחתי

  17:02 @ 19-02-2015