בשלובים: 3184 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "פציעה בצבא"

תגים

  • התמודדות מול משרד הביטחון במקרי פגיעה פיזית/נפשית

    חיילים בצבא ומשרתים בכוחות הביטחון השונים (שב"כ וכדומה) זכאים לתגמול עבור פגיעה גופנית או נפשית שנגרמת להם כתוצאה מהשירות שלהם. כל משרת שנפגע וישנו קשר סיבתי בין הפגיעה לבין השירות יכול להגיש תביעה נגד משרד הביטחון באמצעות טופס מתאים, ועליו להוכיח תחילה כי הפגיעה נגרמה עקב השירות וכתוצאה ממנו. ...

    תגים: תביעה נגד משרד הביטחון, עורך דין משרד הביטחון, פציעה בצבא

    12:45 @ 07-01-2018