בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "פלורליזם ערכי"

תגים

 • מודל להתמודדות עם תלמידים גאים.jpg

  משה גרדוס, הוא מודל לחיקוי עבור כלל מנהלי בתי-הספר, אכן מבנה תרבות בית-ספרית תומכת-זכויות המכילה שונוּת מינית ומגדרית, כפי שמצופה מכלל מנהלי בתי-הספר ע"פ חוזר מנכ"ל של משרד החינוך הוא בראש וראשונה, מנהיג ומהווה מצפן ערכי וסמן ימני לחברה הישראלית, יישר כוח לך, תלמידך, זכו לדעת ערכים, לחיות...

  תגים: תרבות בית-ספרית תומכת-זכויות, האחר הוא אני, שונוּת מינית ומגדרית, פלורליזם ערכי, מנהיגות לערכים, מנהלי בתי-הספר, מודל להתמודדות עם תלמידים גאים

  17:19 @ 21-02-2015

 • הומוסקסואליות והזרם היהודי אורתודוקסי: הילכו שניהם יחדיו?

  עמדה סובלנית כלפי הומוסקסואליות והומוסקסואלים קיבלה ביטוי גלוי, חד-משמעי ומובהק ב"הצהרת עקרונות" על מקומם של אחינו ואחיותינו בעלי נטייה הומוסקסואלית בקהילה היהודית-אורתודוקסית", אשר עליה חתומה קבוצה מכובדת של תלמידי חכמים, מחנכים ורבני קהילות ולפיה יהודים בעלי נטיות הומוסקסואליות הם חלק בלתי-נפרד...

  תגים: פלורליזם ערכי, הצהרות עקרונות, יהדות אורתודוקסית, הומוסקסואליות, הכלת השונות המינית והמגדרית, ערכים הומוניסטים, פתיחות, העצמה, סנגור עצמי, ריבוי קולות

  14:01 @ 20-05-2016

 • טרנסג'נדר, נעים להכיר!

  ארגון "מעברים" לשינוי בר-קיימא לקהילה הטרנסית בישראל מהווה תשתית תומכת לקידום אקטיביזם ארוך טווח ובר קיימא. תוך התייחסות פורצת דרך לנושא של טראומה בקהילות מודרות וקידום המיטביות בחברה, בקהילה, ובחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. להלן מובאים דבריו של אלישע, מנהל תחום טראנס במרכז הגאה אשר נאמר...

  תגים: סנגור קהילתי, צדק חברתי מיני ומגדרי, העצמה, שינוי בר-קיימא לקהילה הטרנסית, חשיבה מחודשת, קבלת האחר, האחר הוא אני, פלורליזם ערכי, ערכים הומניסטים

  20:13 @ 02-03-2015

 • מרכז החינוך וההסברה של קהילת הלהט"ב בישראל

  ארגון חוש"ן - חינוך ושינוי הינו מרכז החינוך וההסברה של קהילת הלהט"ב. הארגון מקיים פעילות ענפה בהמלצת השירות הפסיכולוגי-ייעוצי, במוסדות חינוך ובמסגרות רבות נוספות בזיקה לנטייה מינית וזהות מגדרית. חוש"ן פועל למען צדק חברתי, מיני ומגדרי, ליצירת מרחב בטוח לנוער הגאה, ליצירת אקלים חינוכי-חברתי-רגשי מי...

  תגים: נטייה מינית וזהות מגדרית, קידום צדק חברתי מיני ומגדרי, פלורליזם ערכי, הובלת שינוי עמדות, האחר הוא אני, מרחב בית-ספרי בטוח, אקלים חינוכי-חברתי-רגשי מיטבי

  09:39 @ 28-02-2015

 • איסור אפלית תלמידים ותלמידות מטעמים של נטייה מינית או זהות מינית

  בהמשך למסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט אשר התכנסה ב-20.7.2015 ע"מ לדון בסוגיה "נוער גאה במערכת החינוך",  התבשרנו בפרסום חוזר מנכ"ל תשע"ה/12 ב' באלול התשע"ה, 17 באוגוסט 2015, איסור אפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מינית.      

  תגים: יישום מסקנות ועדת החינוך של כנסת ישראל, איסור אפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מינית – תוספת לחוק זכויות התלמיד, חוזר מנכ"ל עדכני, שנה"ל תשע"ו, אסור אפלייה בחוק, בחוזר ובקהילה הבית-ספרית, צדק חברתי-מגדרי-מיני, פלורליזם ערכי

  15:06 @ 23-09-2015