בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "פיתוח גוף מחקרי ייחודי"

תגים

 • רשימה חלקית של חברי סגל במוסדות אקדמיים המכשירים יועצים חינוכיים בישראל

  רשימה חלקית של חברי סגל במוסדות אקדמיים המכשירים יועצים חינוכיים בישראל. עיקרם נבחרו בהיותם בראש וראשונה אנשי חינוך. חלקם יועצים חינוכיים בהכשרתם האקדמית וחלקם ערכו והנחו מחקרים רבים על הייעוץ החינוכי מבעד לאספקלריות מגוונות. יוזמה אישית לחלוטין מתוך ראייה אקולוגית מקצועית רחבה על ההכשרה של סטוד...

  תגים: יועצים חינוכיים, חוקרים ומרצים מתחום הייעוץ החינוכי, פרופסיונליזציה, גישור בין המחקר לפרקטיקה, מנהיגות ייעוצית, פיתוח גוף מחקרי ייחודי,

  16:09 @ 18-09-2015

 • נייר עמדה על מערך הייעוץ החינוכי במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל

  תגים: יועצים חינוכיים, חוקרים ומרצים מתחום הייעוץ החינוכי, פרופסיונליזציה, גישור בין המחקר לפרקטיקה, מנהיגות ייעוצית, פיתוח גוף מחקרי ייחודי, מיסוד שירותי הייעוץ החינוכי בישראל, שקיפות, אחריותיות, דוח מבקר המדינה על מערך הייעוץ,

  21:41 @ 15-09-2015

 • דו"ח מבקר המדינה על אודות הייעוץ החינוכי בישראל - פרופסיה או סמי-פרופסיה?

   דו"ח מבקר המדינה באשר למערך הייעוץ החינוכי במערכת החינוך על כל היבטיו - 2014    הנהלת אגף הייעוץ והיועצים הבכירים מתלבטים דרך קבע בעניין זהותם המקצועית. במשך שנים רבות רווחה תפיסת ה- "Laissez-faire", אשר עיכבה את פיתוחה של זהות מקצועית משותפת של יועצים חינוכים (ארהרד, 2014).&nbs...

  תגים: ועצים חינוכיים, חוקרים ומרצים מתחום הייעוץ החינוכי, פרופסיונליזציה, גישור בין המחקר לפרקטיקה, מנהיגות ייעוצית, פיתוח גוף מחקרי ייחודי, מיסוד שירותי הייעוץ החינוכי בישראל, שקיפות, אחריותיות, דוח מבקר המדינה על מערך הייעוץ

  13:03 @ 18-09-2015