בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "עתיד הלמידה"

תגים

  • מה חושבים מומחים על עתיד הלמידה

    שיחות של מומחים על עתיד הלמידה. השיחות מסווגות לקטגוריות העוסקות בין היתר בחינוך פתוח ושיתופי, קידום החדשנות והיצירתיות וטכנולוגיית למידה. 

    תגים: עתיד הלמידה, טכנולוגיית למידה, עתיד הלמידה, תקשוב

    21:43 @ 15-12-2012