בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "עיצוב כיתה"

תגים

 • עיצוב הכיתה עשוי לשפר את הישגי התלמידים בעשרים וחמישה אחוז

  כתבה בכתב העת המקוון innovate My School מצביעה על ההשפעה שיש לעיצוב הכיתה על הישגי התלמידים. חברה בשם Innova Design Solutions פירקה את גורמי העיצוב הכיתתי לשישה מרכיבים: ריהוט, מערך, צבע, טמפרטורה, אקוסטיקה ותאורה וקבעה שלכל אחד מן השישה הוא גורם בעל השפעה על הריכוז של תלמידים וע...

  תגים: כיתה, עיצוב כיתה, סביבות למידה, הישגים, ריכוז

  13:42 @ 05-06-2014

 • לעצב את הכיתה כדי לשפר את הלמידה

  הרפורמות שעוברות על מערכת החינוך שלנו ועל מערכות חינוך אחרות מבקשות להשיג שינויים גדולים, מהותיים, לעתים דרסטיים במהות הלמידה, מטרותיה ואופיה, בין השאר על מנת להכשיר את הבוגר לעידן המידע שאנו טובלים בתוכו וצריכים לתפקד בוכו באופן ראוי ומשמעותי. לשם כך מוקצים תקציבים, מתבצעות הכשרות מורים ונכתבו...

  תגים: סביבות למידה הוראה, עיצוב כיתה, למידה

  14:07 @ 10-06-2014