בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "סנגור עצמי"

תגים

 • רשימת מקורות של מחקרים מתחום הייעוץ החינוכי בבית-הספר

  סקירת ספרות זו היא בבחינת ניסיון ראשון למפות את שדה המחקר הלהט"בי בתחום הייעוץ החינוכי בבית-הספר, כ- 100 מקורות ביבליוגרפים. תפיסת תפקיד היועץ החינוכי בבית-הספר מצוייה במטוטלת שבין "היועץ החינוכי כסוכן בריאות הנפש בביה"ס" לבין "היועץ החינוכי כסוכן צדק חברתי" בקהילה הבית-ספרית ומחוצה לה. בת...

  ......

  15:57 @ 23-07-2014

 • הומוסקסואליות והזרם היהודי אורתודוקסי: הילכו שניהם יחדיו?

  עמדה סובלנית כלפי הומוסקסואליות והומוסקסואלים קיבלה ביטוי גלוי, חד-משמעי ומובהק ב"הצהרת עקרונות" על מקומם של אחינו ואחיותינו בעלי נטייה הומוסקסואלית בקהילה היהודית-אורתודוקסית", אשר עליה חתומה קבוצה מכובדת של תלמידי חכמים, מחנכים ורבני קהילות ולפיה יהודים בעלי נטיות הומוסקסואליות הם חלק בלתי-נפרד...

  תגים: פלורליזם ערכי, הצהרות עקרונות, יהדות אורתודוקסית, הומוסקסואליות, הכלת השונות המינית והמגדרית, ערכים הומוניסטים, פתיחות, העצמה, סנגור עצמי, ריבוי קולות

  14:01 @ 20-05-2016