בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "סביבות דיגיטאליות"

תגים

 • סביבה לימודית דיגיטלית בגני הילדים

  במאמרה של גילה זילכה, הנסקר בפורטל מס"ע, מסתבר שהסביבה הדיגיטאלית מאפשרת לילדי הגן שפע של מבעים, אינטראקטיביות, דינאמיות ועוד. הלמידה בסביבות דיגיטאליות מעודדת את הילדים להזדקקות למידע ומפתחת אצלם מיומנויות חשיבה מגוונות, מעודדת את הסקרנות ומטפחת חשיבה רפלקטיבית.

  תגים: גני ילדים, תקשוב, סביבות דיגיטאליות, קדם יסודי

  22:20 @ 10-07-2011

 • שילוב סביבות דיגיטאליות בגני הילדים - האם כן, ועד כמה?

  במאמרה סביבה לימודית דיגיטלית בגני הילדים מציגה  ד"ר גילה זילכה ממכללת אחווה מחקר שערכה על אופן הטמעתן של הסביבות הדיגיטאליות בגני הילדים במדינת ישראל. מטרות המחקר היו לבדוק כיצד המחשב משולב בגן הילדים, מהן עמדות הגננות כלפי שילובו בגני הילדים ולבחון עד כמה הושגו המטרות שהציב משרד החינוך ל...

  תגים: גן ילדים, קדם יסודי, סביבות דיגיטאליות, תקשוב, טכנולוגיה

  07:56 @ 04-04-2014