בשלובים: 3012 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "ניקיון משרדים ניצוץ"

קבצים

  • חינוך/למידה? משמעותי? מה זה בעצם?

    ברשותכם, ברצוננו לשאול מספר שאלות על המילים של הכותרת.  לכל אחת מהן פירושים ומשמ...סף לאלו שבכותרת: איך נדע שהלמידה היא  משמעותית?  האם דרך ההתנהגות, ניצוץ בעיניים, דיבור כל שהוא, ציוני...

    21:08 @ 10-06-2014