בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "נוער גאה במערכת החינוך"

תגים

 • תוכניות מערכתיות ארציות ללמידת זכויות התלמיד, משרד החינוך

           דמוקרטיה נבחנת קודם כול בתפיסה ערכית של האזרחים וביחסו של הרוב כלפי המיעוט הזכות לחופש מאפליה מכל סוג או סיבה המוקנת לכל אדם באשר הוא אדם ואף החובה האקטיבית לקדם שוויון בין בני האדם זכו להכרה אוניברסאלית המעוגנת באמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד אשר אוש...

  תגים: תכנית ניר כץ, תיקון חוק זכויות התלמיד תשע"ד - 2014, האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד, עקרון השוויון, עקרון ההשתתפות, עקרון טובות הילד, עקרון החיים, ההישרדות וההתפתחות, הבניית תרבות בית-ספרית התומכת ומקדמת זכויות, נוער גאה במערכת החינוך, למידה התנסותית

  14:49 @ 09-09-2015

 • ועדת החינוך, התרבות והספורט: נוער גאה במערכת החינוך 20.7.2015

  ב- 20.7.2015 התכנסה ועדת החינוך, התרבות והספורט של כנסת ישראל לדון בסוגיה: נוער גאה במערכת החינוך. יו"ר הועדה, ח"כ יעקב מרגי מש"ס, הדיר את רגליו מהישיבה וביקש א-פריורי מח"כ, מירב בן ארי, לנהל את הועדה בסוגיה זו במקומו. ההרכב הקבוע של ועדת החינוך, התרבות והספורט מונה 12 חברי כנסת, מתוכו 5 חברי כנ...

  תגים: ועדת החינוך של הכנסת, נוער גאה במערכת החינוך, הטמעת חוק זכויות התלמיד בבתי-ספר, ארגוני סנגור של הקהילה הגאה, מחקר הערכה על היקף הפעילות הבית-ספרית בנושא הלהט"בי, בין הלכה למעשה, בין חוק לאכיפתו

  14:55 @ 20-05-2016

 • הקול הקורא של פרופ' דורתי אספלאז לפיתוח מחקר על בריונות בית ספרית על רקע להט"בופוביה, היש מענה בישראל?

   פרופ' דורותי אספלאז, חוקרת, מומחית עולמית בתחום הבריונות הבית-ספרית, קוראת  לעידוד ולפיתוח מחקר מתחום הפסיכולוגיה החינוכית ומתחום מקצועות הסיוע דוגמת הייעוץ החינוכי על בריונות בית-ספרית מובחנת על רקע להט"בופוביה - נטייה מינית, נטייה מינית נתפסת, זהות מגדרית וביטויי מגדר ...

  תגים: ביסוס ידע מחקרי, פרופסיונליזציה, התערבויות מבוססות ראיות, בריונות בית ספרית, נטייה מינית, זהות מגדרית, קול קורא, אקלים חינוכי מיטבי, מניעת התנהגויות-סיכון, נוער גאה במערכת החינוך

  15:13 @ 06-01-2016

 • מאחורי הדלת הסגורה של היועצת החינוכית להצגת אחריותיות בזיקה ליום הבינלאומי במאבק בלהט"בופוביה 17 במאי 2016

      עם סיום כהונתה הזמנית של גב' ענת רצון מ"מ היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער, שפ"י, משרד החינוך, בשלהי שנה"ל תשע"ה, מסתמן כי הממלכתיות, הדשדוש, ההססנות ובעיקר המבוכה שאפיינה את התנהלותה והדברים שנהגה לומר בפומבי בועדות החינוך של הכנסת, תמו. מבין אלה, האמירות השחוקות ואף ...

  תגים: היום הבינלאומי למאבק בלה"טבופוביה 2016, אחריותיות, קידום אקלים חינוכי מיטבי, נוער גאה במערכת החינוך, השירות הפסיכולוגי הייעוצי, גף לתכניות סיוע ומניעה, היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער

  15:04 @ 20-05-2016

 • ביסוס אמפירי להתערבויות של ארגון חוש"ן - מרכז החינוך וההסברה של הקהילה הגאה

      צבירת ידע תיאורטי ומעשי אודות הומוסקסואליות כמו-גם יצירת קשר ישיר בין הטרוסקסואלים לבין קבוצות מיעוט מיניות ומגדריות מפחיתים עמדות שליליות ודעות קדומות כלפי הומוסקסואליות, לסביות, ביסקסואליות וטרנסג'נדריות. הסיפור האישי של הומו, לסבית, ביסקסואל/ית וטרנסג'נדר/ית הנועד לאתגר דעות קד...

  תגים: שינוי עמדות, סיפור אישי, חוש"ן, חינוך על-יסודי, אקלים חינוכי מיטבי, נוער גאה במערכת החינוך, התערבות מבוססת ראיות

  14:27 @ 15-05-2016

 • ביסוס אמפירי לתכנית ניר כץ של ארגון הנוער הגאה

    ארגון הנוער הגאה דואג ליצירת מרחבים בטוחים עבור נוער גאה במערכות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות וזאת ע"י תכנית פעולה רב-שנתית, מובנית, מתוקצבת ומשותפת למשרד החינוך וארגוני הקהילה. על מנת להטמיע את תיקון חוק זכויות התלמיד - איסור הפליה של תלמיד/ה על רקע נטיה מינית או זהות מ...

  תגים: תכנית ניר כץ, ארגון הנוער הגאה, ביסוס אמפירי, תכנית ארצית ללמידת זכויות התלמיד, אקלים חינוכי מיטבי, נוער גאה במערכת החינוך, קידום צדק חברתי מגדרי ומיני

  14:22 @ 15-05-2016