בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "מיצב"

תגים

 • 5 מבחני מיצב באנגלית לכיתות ה (תרגול למשתמשי מוודל)

  לתשומת ליבם של המורים לאנגלית בכיתות ה המשתמשים במערכת מוודל משותף בזאת, באופן חופשי, מרחב לימוד (קורס מוודל Moodle) המכיל 5 מבחני מיצ"ב באנגלית לכיתות ה, אשר התקיימות בשנים האחרונות, כפי שמוצגים באופן ציבורי מתוך אתר ראמ"ה.להלן הקישור לקורס: http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view...

  תגים: מוודל, מיצב, מבחן, תרגול, אנגלית

  10:26 @ 30-11-2011

 • 5 מבחני מיצב בשפה לכיתות ה (תרגול, למשתמשי מוודל)

  לתשומת ליבם של המורים לשפה בכיתות ה המשתמשים במערכת מוודלמשותף בזאת, באופן חופשי, מרחב לימוד (קורס מוודל Moodle) המכיל 5 מבחני מיצ"ב בשפה לכיתות ה, אשר התקיימות בשנים האחרונות, כפי שמוצגים באופן ציבורי מתוך אתר ראמ"ה.להלן הקישור לקורס: http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=1113...

  תגים: מוודל, מיצב, מבחן, תרגול, שפה

  10:27 @ 30-11-2011