בשלובים: 3188 חברי רשת, 2 עכשיו ברשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "מחקר איכותני"

תגים

 • להיות תלמיד גאה - מצגת

  בן-עמי, א. (2010). "להיות תלמיד גאה" :החוויה הבית-ספרית של תלמידים בעלי נטיות חד-מיניות. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב. המחקר נערך בהנחיית פרופ' רחל ארהרד תקציר התזה: מטרת המחקר הינה ללמוד על החוויה הבית-ספרית של תלמידים בעלי נטיות חד-מיניות, מתוך זווית ראייתם הסובייקטיב...

  תגים: מחקר איכותני, מחקר חלוץ, פדיגמה מערכתית-אקולוגית, גיל ההתבגרות, תלמידים הומואים, לסביות, וביסקסואלים, בריונות בבתי-ספר, פיתוח חוסן נפשי, היועץ החינוכי כסוכן צדק חברתי, חינוך לקבלת האחר

  12:03 @ 11-04-2015

 • להיות תלמיד גאה - החוויה הבית-ספרית של תלמידות ותלמידים הומואים, לסביות, ביסקסואלים - טקסט מלא

  בן-עמי, א. (2010). "להיות תלמיד גאה" :החוויה הבית-ספרית של תלמידים בעלי נטיות חד-מיניות. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.   *אבקש לציין כי המינוח התקין והמקובל תחת "נטיות חד-מיניות" הוא LGBTQ הומואים, לסביות, ביסקסואלים טראנסג'נדרס, קוויר ומתלבטים - להט"ב או/ו להטב"ק ...

  תגים: מחקר איכותני, מחקר חלוץ, פדיגמה מערכתית-אקולוגית, גיל ההתבגרות, תלמידים הומואים, לסביות, וביסקסואלים, בריונות בבתי-ספר, פיתוח חוסן נפשי, היועץ החינוכי כסוכן צדק חברתי, חינוך לקבלת האחר

  00:06 @ 14-09-2015

 • תפיסותיהם של מתבגרים הומואים ומתבגרות לסביות את תפקיד היועצת החינוכית בבית-הספר

  בן עמי, א. (2008). תפיסותיהם של מתבגרים הומוסקסואלים ומתבגרות לסביות את תפקיד היועצת החינוכית בבית הספר. עבודת סמינר ברמת MA, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. מחקר חלוץ במסגרת סמינריון איכותני ברמת M.A "היועץ החינוכי-תפקיד ותפקוּד", ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב. המחקר נערך בהנחיית פרופ' רחל ארהרד...

  תגים: מחקר חלוץ, מחקר איכותני, ראיונות עומק מובנים למחצה, יועצות חינוכיות בבית-הספר, תפיסות, עמדות, תלמידים הומואים, לסביות וביסקסואלים

  13:35 @ 22-06-2015

 • אסנת אלדר

  תחומי הוראה או תחומי עיסוק אחר: הוראת מדעים, שילוב תיקשוב בהוראה, מחקר איכותני

  15:32 @ 06-04-2014