בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "מדעי כדור הארץ"

תגים

 • השלבים העיקריים של נדידת כדור הארץ

  מצגת קצרה מאת: חנאן אלהוזייל, מנאל אלנסאסרה ויסמין אלנבארי. המכללה האקדמית לחנוך ע"ש קיי. בהנחיה של ד"ר אולזן גולדשטיין. הנושא: טקטוניקה של לוחות. השאלה: מהם השלבים העיקריים של נדידת היבשות? תת-נושאים: תיאורית פיג'נר, התאמת גבולות היבשות, פנגיאה, אוריסיה, גונדואנה, שלב ראשון, שלב שני, שלב של...

  תגים: מדעי כדור הארץ, נדידת היבשות, תיאורית פיג'נר.

  09:18 @ 05-02-2013

 • השלבים העיקריים של נדידת הלוחות הטקטוניים

    מצגת קצרה מאת: חנאן אלהוזייל, מנאל אלנסאסרה ויסמין אלנבארי. המכללה האקדמית לחנוך ע"ש קיי. בהנחיה של ד"ר אולזן גולדשטיין. הנושא: טקטוניקה של לוחות. השאלה: מהם השלבים העיקריים של נדידת היבשות? תת-נושאים: תיאורית פיג'נר, התאמת גבולות היבשות, פנגיאה, אוריסיה, גונדואנה, שלב ראשון, שלב שני...

  תגים: מדעי כדור הארץ, נדידת היבשות, תיאורית פיג'נר.

  14:28 @ 16-03-2013

 • האטמוספירה

  תגים: מדעי כדור הארץ

  21:15 @ 16-03-2013

 • האטמוספירה

  תגים: מדעי כדור הארץ

  21:23 @ 16-03-2013