בשלובים: 3188 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "מבחני בגרות"

תגים

 • מה בדיוק מנבא המבחן הפסיכומטרי ?

  פורטל מס"ע מסקר את מאמרו של ד"ר צחי מילגרום שמועלית בו הטענה שלציוני הבגרות מתאם גבוה יותר עם ציוני השנה הראשונה בלימודים האקדמיים, מאשר לציוני המבחנים הפסיכומטריים. המבחנים הפסיכומטריים משקפים יכולת לשלוט בטכניקה מסוימת ולהתמודד עם סוג מסוים של שאלות במהירות ובלחץ שנובע מעצם הידיעה שהבחינה היא...

  תגים: הערכה, מבחני בגרות, מבחנים פסיכומטריים

  13:41 @ 09-07-2012

 • נתוני הזכאות לבגרות מנציחים את הפערים החברתיים בישראל

  אור קשתי  טוען שלאור נתוני מבחני הבגרות, ניתן לראות את הקשר שבין ההצלחה החינוכית של התלמיד לבין הרקע הסוציו-אקונומי של הוריו, וכן בינה לבין המקום בו הוא גר. הנתונים שהוא דן בהם מציגים לדעתו תמונה המראה שהשיפור בהישגים הוא גבוה בקרב שכבות מבוססות, לעומת שיפור נמוך יותר בקרב השכבות החלשות.

  תגים: הישגים, מבחני בגרות, בגרות, שכבות מבוססות, שכבות חלשות

  15:30 @ 23-08-2012

 • עלייה רק במדד :הציונים בבגרויות השתפרו, הכישורים והידע נותרו זהים

  פורטל מס"ע מדווח על מחקר חדש שערכה הלשכה המרכזי לסטטיסטיקה בקרב חצי מיליון תלמידים שהיו זכאים לתעודת בגרות לאורך 12 מחזורי לימוד, בין 1991-2002. המחקר מראה כי למרות שממוצע ציוני הבגרות עלה ביחס לשנים קודמות, הידע לא בהכרח עלה.  

  תגים: בגרות, מבחני בגרות, ידע, הערכה

  11:07 @ 12-04-2013

 • החינוך כהארת שוליים

  תומר ברץ מעלה הרהורים על למידה משמעותית ועל היחס בינה לבין למידה לקראת מבחני בגרות, בעקבות מעברו ללמד בתיכון, שבו הוא מגיש תלמידים למבחני בגרות באזרחות ובהיסטוריה. הוא מציין שלאחר שנתיים שבהן קיבל קווים מנחים ללמידה בחטיבת הביניים לצד חופש פדגוגי רב הוא נתקל במצב שבו יש לו תוכנית כמעט לכל ...

  תגים: למידה משמעותית, מבחנים, מבחני בגרות

  22:05 @ 13-04-2014