בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "למידה משגיאות"

תגים

 • Diana Laufenberg: How to learn? From mistakes

  דיאנה לאופנברג משתפת את ניסיונה עם תלמידי בית ספר. היא טוענת בזכות ההתנסות בלמידה חווייתית וכן במתן לגיטימציה לתלמידים לעשות שגיאות. אחד הדברים החשובים שהיא רואה היא לא רק הלמידה עצמה אלא מעקב של התלמידים עצמם אחרי תהליך הלמידה שלהם, בין השאר דרך ביצוע שגיאות וניתוחן.

  תגים: למידה, התנסות חווייתית, למידה משגיאות

  11:30 @ 12-02-2012

 • ללמד תלמידים לאמץ את השימוש בשגיאות בלימודיהם

  מאמרון בלוג העוסק ביתרון של למידה משגיאות. לטענת מחברי המאמרון שגיאות הן ההתרחשות החשובה ביותר הקורה בכיתת הלימוד משום שהן מצביעות על מה צריך להתמקד בפרקטיקה של הלימוד. הסיבה שתלמידים אינם רואים בשגיאות נכס בעל ערך היא שהם מסתכלים עליהן לא מנקודת ראות רציונלית אלא רגשית. שגיאות גורמות להם להרגי...

  תגים: למידה, שגיאות, למידה משגיאות, בושה

  12:01 @ 28-03-2014