בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "למידה בהקשר"

תגים

 • Four Big Ideas That Will Change The World Of Training

  ארבעה רעיונות לקידום ההוראה וההדרכה עבור הלומד של המאה העשרים ואחת. הרעיונות המוצעים הם קונקטיביזם, למידה שיתופית, למידה בהקשר ולמידה בלתי פורמאלית.

  תגים: למידה, קונקטיביזם, למידה שיתופית, למידה בהקשר, למידה בלתי פורמאלית

  22:13 @ 13-03-2011

 • טכנולוגיה, וויזואליה ולמידה בתוך הקשר

  לימור לייבוביץ' דנה במאמרון הבלוג שלה בלמידה משמעותית, בלמידה תיאורטית ובקשר ביניהם. הלמידה בהקשר היא למידה בתוך סביבה פיזית, בתוך החיים האמיתיים ממש. למשל, הרופא הסטאז'ר בחדר המיון מתנסה בסיטואציות אמיתיות ולומד מרופאים מומחים, מהתנסות שלו עצמו, וכך גם המורה הסטאז'ר. בלמידה תיאורטית הבעיות "נק...

  תגים: למידה משמעותית, למידה בהקשר, למידה תיאורטית, למידה

  12:11 @ 12-12-2013