בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "לחץ"

תגים

 • קדחת מבחני המיצ"ב: "בתי הספר איבדו שפיות"

  ביקורת כלפי מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) וקריאה להחזרת הפרופורציות לגביהם. מבחני המיצ"ב הנערכים במקצועות מתמטיקה, מדעים, עברית ואנגלית, הפכו לגורם של לחץ מעיק בחלק מבתי הספר. יש בתי ספר שבהם נאלצים התלמידים לעבור הכנה מתישה לקראת הבחינות, הבאה לביטוי במעין בחינות מתכונת לקראת מבח...

  תגים: הערכה, מבחנים, מבחני מיצ"ב, מיצ"ב, לחץ

  17:04 @ 30-05-2012

 • ׳המחנך הרגשי׳ - מודל לפיתוח יכולות רגשיות בקרב מורים

  מחקרים רבים מעידים עת תפקידם המכריע של יכולות רגשיות בקידום תהליכים לימודיים. פורטל מס"ע סוקר מחקר על השתלמות מורים, שתפקידה היה קידום יכולות רגשיות של מורים. המורים שעברו את ההשתלמות הרחיבו את יכולתם לזהות, להבין ולווסת רגש ולהשתמש ביכולת זו  בסיטואציות חינוכיות. כמו כן נמצאה ירידה ב...

  תגים: אינטליגנציה רגשית, לחץ, רגשות, יכולות רגשיות, מורים

  07:50 @ 09-11-2014