בשלובים: 3188 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "טימס"

תגים

 • http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/OdotTIMSS.htm

  פרטים על מחקר הטימס, מחקר בינלאומי הבוחן את השליטה במדעים ובמתמטיקה של תלמידים בבתי ספר ברחבי העולם. מבחני הטימס נערכים פעם בארבע שנים. גם השנה ייבחנו תלמידים במבחני הטימס. המבחנים ייערכו השנה בשישים מדינות  כולל ישראל. בישראל ייבחנו השנה 4500 תלמידים ב-150 בתי ספר.

  תגים: טימס, timss, מבחנים בינלאומיים, מחקר בינלאומי, מדעים, מתמטיקה

  22:47 @ 23-04-2011

 • האם אין אנו מייחסים חשיבות יתרה למבחנים הבינלאומיים?

  בחודש מאי השנה (בחודש הבא) תשתתף ישראל במבחן הטימס. טימס (TIMSS) הוא מחקר בינלאומי הנערך ב-60 מדינות ברחבי העולם, ובהן ישראל, מידי ארבע שנים ומטרתו היא לבדוק את ידיעותיהם ואת הבנתם של תלמידים בתחום המדעים במדינות שונות בכיתות ד ו-ח. בישראל ישתתפו השנה במחקר כ-4500 תלמידי כיתות ח. אלה יידגמו באו...

  תגים: טימס, מבחנים בינלאומיים, ישראל, מערכת החינוך

  23:24 @ 25-04-2011

 • האם אין אנו מייחסים חשיבות יתרה למבחנים הבינלאומיים?

  בחודש מאי השנה (בחודש הבא) תשתתף ישראל במבחן הטימס. טימס (TIMSS) הוא מחקר בינלאומי הנערך ב-60 מדינות ברחבי העולם, ובהן ישראל, מידי ארבע שנים ומטרתו היא לבדוק את ידיעותיהם ואת הבנתם של תלמידים בתחום המדעים במדינות שונות בכיתות ד ו-ח. בישראל ישתתפו השנה במחקר כ-4500 תלמידי כיתות ח. אלה יידגמו באו...

  תגים: מבחנים בינלאומיים, טימס, מערכת החינוך, ישראל

  07:58 @ 04-04-2014