בשלובים: 3012 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "חתונה אזרחית"

תגים

  • נישואים אזרחיים בישראל - הפן המעשי

    בישראל ככלל נוהג הנישואים הינו ע"פ הדין הדתי, קרי אנשים שמעוניינים להינשא זה לזו עושים זאת ע"פ הדין הדתי החל עליהם. אצל יהודים מדובר בנישואים ברבנות, על כל המשתמע מכך. מי שחפץ להתחתן בחתונה אזרחית בישראל צריך למעשה להינשא בחו"ל, ולאחר שעושה זאת הוא זקוק לאישור ממשרד הפנים בישראל. על רצף השנים, ...

    תגים: נישואים אזרחיים בישראל, הסדרת מעמד בישראל, חתונה אזרחית

    13:14 @ 07-01-2018