בשלובים: 3027 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "חיסכון באנרגיה"

תגים

  • אנרגיה בראש אחר - הוראת אנרגיה בגישה שונה

    האנרגיה היא צורך חיוני בחיינו. הפקת אנרגיה מדלקים מחצביים (כגון פחם ונפט) מכלה את משאבי האנרגיה וגם גורמת לזיהום אוויר והשפעות שליליות נוספות על הסביבה כגון ההתחממות העולמית. לכן, החיסכון בשימוש באנרגיה ופיתוח מקורות אנרגיה חליפיים שיגדילו את מגוון מקורות האנרגיה וגם לא יזהמו את הסביבה, הם חשוב...

    תגים: אנרגיה, הוראת המדעים, התייעלות אנרגטית, חיסכון באנרגיה, סביבה, זיהום סביבה, צריכת אנרגיה, חשמל, התנהגויות

    13:31 @ 26-01-2014