בשלובים: 3034 חברי רשת, 204.קבוצות

תוצאות עבור "חינוך על-יסודי"

תגים

  • ביסוס אמפירי להתערבויות של ארגון חוש"ן - מרכז החינוך וההסברה של הקהילה הגאה

        צבירת ידע תיאורטי ומעשי אודות הומוסקסואליות כמו-גם יצירת קשר ישיר בין הטרוסקסואלים לבין קבוצות מיעוט מיניות ומגדריות מפחיתים עמדות שליליות ודעות קדומות כלפי הומוסקסואליות, לסביות, ביסקסואליות וטרנסג'נדריות. הסיפור האישי של הומו, לסבית, ביסקסואל/ית וטרנסג'נדר/ית הנועד לאתגר דעות קד...

    תגים: שינוי עמדות, סיפור אישי, חוש"ן, חינוך על-יסודי, אקלים חינוכי מיטבי, נוער גאה במערכת החינוך, התערבות מבוססת ראיות

    14:27 @ 15-05-2016