בשלובים: 3196 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "וביסקסואלים"

תגים

 • להיות תלמיד גאה - מצגת

  בן-עמי, א. (2010). "להיות תלמיד גאה" :החוויה הבית-ספרית של תלמידים בעלי נטיות חד-מיניות. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב. המחקר נערך בהנחיית פרופ' רחל ארהרד תקציר התזה: מטרת המחקר הינה ללמוד על החוויה הבית-ספרית של תלמידים בעלי נטיות חד-מיניות, מתוך זווית ראייתם הסובייקטיב...

  תגים: מחקר איכותני, מחקר חלוץ, פדיגמה מערכתית-אקולוגית, גיל ההתבגרות, תלמידים הומואים, לסביות, וביסקסואלים, בריונות בבתי-ספר, פיתוח חוסן נפשי, היועץ החינוכי כסוכן צדק חברתי, חינוך לקבלת האחר

  12:03 @ 11-04-2015

 • להיות תלמיד גאה - החוויה הבית-ספרית של תלמידות ותלמידים הומואים, לסביות, ביסקסואלים - טקסט מלא

  בן-עמי, א. (2010). "להיות תלמיד גאה" :החוויה הבית-ספרית של תלמידים בעלי נטיות חד-מיניות. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.   *אבקש לציין כי המינוח התקין והמקובל תחת "נטיות חד-מיניות" הוא LGBTQ הומואים, לסביות, ביסקסואלים טראנסג'נדרס, קוויר ומתלבטים - להט"ב או/ו להטב"ק ...

  תגים: מחקר איכותני, מחקר חלוץ, פדיגמה מערכתית-אקולוגית, גיל ההתבגרות, תלמידים הומואים, לסביות, וביסקסואלים, בריונות בבתי-ספר, פיתוח חוסן נפשי, היועץ החינוכי כסוכן צדק חברתי, חינוך לקבלת האחר

  00:06 @ 14-09-2015