בשלובים: 3184 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "הערכה מסכמת"

תגים

 • הערכה מסכמת לעומת הערכה מעצבת

  אינפוגרפיקה יפה המתארת הבדלים בין הערכה מעצבת להערכה מסכמת ומציגה דוגמאות לכל אחת מסוגי ההערכה. בין ההבדלים: הערכה מעצבת משמשת לבדיקת הבנתם של תלמידים ולתכנון ההוראה בהמשך הדרך, לעומת הערכה מסכמת המספקת לתלמידים ומורים מידע לגבי ההישגים בידע תוכן.

  תגים: הערכה, הערכה מסכמת, הערכה מעצבת, הישגים

  10:04 @ 16-02-2014

 • "חייבים לשנות את התעודה" – איך ליצור תעודה מחוללת שינוי?

  חובב יחיאלי דן בחוסר הנחת של מורים בנוגע לחלוקת התעודות ומציין שהתחושה היא שהתוצר הסופי אינו מצדיק את המשאבים המושקעים בו. יחיאלי דן בהבדל בין הערכה מעצבת להערכה מסכמת ומציע הגדרה משלו להבדל ביניהן, שאינה תלויה בדרך שבה נוצרת ההערכה, אלא דווקא במה שקורה אחריה: "תהליך שמסתיים במתן הערכ...

  תגים: הערכה, הערכה מעצבת, הערכה מסכמת, תעודות

  12:40 @ 01-02-2015