בשלובים: 3188 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "הוראה מרחוק"

תגים

 • הטמעת moodle -פדגוגיה וטכנולוגיה

  הטמעת moodle -פדגוגיה וטכנולוגיה

  moodle היא סביבה שהשימוש בה הולך וגדל בקרב מערכות חינוך שונות. בשנת תש"ע תומך מרכז התקשורת של מכון בסביבה זו.המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות (OLE) מזמין אותך להצטרף לקבוצה ולסייע בחשיפת הפוטנציאל התכני, הפדגוגי והדידקטי של סביבה זאת.

  תגים: moodle, טכנולוגיות מקוונות, הוראה מרחוק

  00:25 @ 04-04-2014

 • אדיורשת

  תכנון קורס מקוון

  בהמלצת של ניצה וולדמן To find additional "Resources" for each video, go to:IU Instructional Consulting office: http://www.indiana.edu/~icy/media/de_series.html

  תגים: תכנון, הוראה מרחוק

  00:23 @ 31-10-2010

 • סמדר בר-טל

  עוסקת בחדשנות ובהובלה של פדגוגיה דיגיטאלית ראש המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות במכון מופ"ת מרצה  וחברה במל"ד  במכללת לוינסקי לחינוך חברה בצוות חשיבה מדריך פדגוגי בעידן מתוקשב,  מכון מופ"ת חברה בפורום רכזי תקשוב מכון מופ"ת

  תחומי הוראה או תחומי עיסוק אחר: שילוב מחשב בהוראה ולמידה, הוראה מרחוק, כלי ווב 2

  11:26 @ 02-01-2018

 • טכנולוגיות ומגמות עתידיות בחינוך בעקבות דו

  טכנולוגיות ומגמות עתידיות בחינוך בעקבות דו

  תגים: ole, חפיצים, טכנולוגיה ניידת, משחקים טלפון, נייד טבלט, הוראה מרחוק

  00:25 @ 04-04-2014