בשלובים: 3188 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "הומופוביה בית ספרית"

תגים

  • נוער גאה במערכת החינוך: גורמי חוסן ומנגנוני התמודדות עם הומופוביה

    מטרת המחקר הנוכחי הייתה ללמוד על החוויה הבית-ספרית של נוער גאה מתוך נקודת מבט סלוטוגנית המתמקדת בגורמים מקדמי בריאות. מחקר זה מתחקה אחר גורמי החוסן החיצוניים והפנימיים המסייעים לנוער גאה בפיתוח כישורי התמודדות עם בריונות הומופובית בבית-הספר. לשם כך הוצגה השאלה באילו אופנים מתמודד נוער גאה עם גילו...

    תגים: הומופוביה בית ספרית, נוער גאה, המערכת האקולוגית-חברתית, גורמים מקדמי בריאות, מנגנוני התמודדות, נוער בסיכון ובהדרה, הכלה, אקלים חינוכי מיטבי, רווחה נפשית

    09:52 @ 15-10-2017