בשלובים: 3187 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "גן ילדים"

תגים

  • שילוב סביבות דיגיטאליות בגני הילדים - האם כן, ועד כמה?

    במאמרה סביבה לימודית דיגיטלית בגני הילדים מציגה  ד"ר גילה זילכה ממכללת אחווה מחקר שערכה על אופן הטמעתן של הסביבות הדיגיטאליות בגני הילדים במדינת ישראל. מטרות המחקר היו לבדוק כיצד המחשב משולב בגן הילדים, מהן עמדות הגננות כלפי שילובו בגני הילדים ולבחון עד כמה הושגו המטרות שהציב משרד החינוך ל...

    תגים: גן ילדים, קדם יסודי, סביבות דיגיטאליות, תקשוב, טכנולוגיה

    07:56 @ 04-04-2014