בשלובים: 3188 חברי רשת, 1 עכשיו ברשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "גלעד שליט"

תגים

  • ההישג החינוכי שבשחרור שליט

    על השמחה וההתרגשות רבי העוצמה שזכינו להם עם שובו של גלעד שליט לישראל אתמול, אמנם העיב כובד המחיר הבטחוני האפשרי של שחרורו, מחיר בטחוני שהתגלם בשחרורם של 1027 מחבלים. למרות זאת, הרווח החינוכי שנושא בחובו שחרור שליט עולה לדעתי על המחיר הכבד ששולם.  בבתי הספר וגם מחוצה להם, אנחנו מחנכים את י...

    תגים: גלעד שליט, שבויים, שחרור שבויים, שחרור מחבלים, הישג חינוכי, עסקת שליט

    07:54 @ 04-04-2014