בשלובים: 3187 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "בריונות בית-ספרית"

תגים

 • אקלים חינוכי עבור תלמידים להט"ב בבתי-ספר בישראל

  דו"ח המחקר העכדני ביותר של ארגון הנוער הגאה (איגי) אשר בוחן משנת 2004 את תופעת הבריונות כנגד תלמידים הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטראנסג'נדרס בבתי- הספר בישראל.  מצ"ב  פזמוני-לוי, א' ושילה ג'. (2012). מחקר אקלים בית הספר 2012, תקציר מנהלים. תל אביב: ארגון הנוער הגאה. 

  תגים: אקלים חינוכי מיטבי (אח"מ), בריונות בית-ספרית, תלמידים, הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטראנסג'נדר בבתי-הספר בישראל

  10:29 @ 23-07-2014

 • הקורבנות הראשונים לבריונות בית-ספרית

  מתבגר שנתפס כנשי מאד או  מתבגרת  שנתפסת "כגברית" מאוד בעיני קבוצת השווים, הסיכויים שלהם להיות קורבונות לבריונות בית-ספרית גבוהים מאד והם אכן נוער המצוי בסיכון רב ביחס לנוער אחר.

  תגים: ביטויים מגדריים בלתי אופייניים, בריונות בית-ספרית, נוער המצוי בסיכון

  19:19 @ 14-03-2014

 • יצירת אקלים חינוכי מיטבי (אח"מ) עבור תלמידים, הומוסקסואלים, לסביות, ביסקסואלים וטראנסג'נדרס

  תכנון התערבות ייעוצית והערכתה בשיתוף ארגון חוש"ן בנושא: יצירת אקלים חינוכי מיטבי עבור תלמידים, הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים. בהנחיית פרופ' רחל ארהרד, ראשת המגמה לייעוץ חינוכי בדימוס, אוניברסיטת תל-אביב, ראשת היחידה למחקר ולהערכה בשירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י), משרד החינוך וכיום ...

  תגים: אקלים חינוכי מיטבי, בריונות בית-ספרית, תלמידים, הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטראנסג'נדר בבתי-הספר בישראל

  13:39 @ 22-06-2015