בשלובים: 3187 חברי רשת, 206.קבוצות

תוצאות עבור "בני עטרות"

תגים

 • חזון בית הספר בני עטרות

  חזון בית הספר בבית הספר בני עטרות מייחדים תוכנית לימודים בית ספרית "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו"!?  סביב ארבע אבני יסוד: סביבה, יהדות, ציונות ודמוקרטיה, תוך התייחסות לתהליכי הוראה למידה והערכה בדגש על שימוש מושכל בטכנולוגיית המידע והתקשורת. נקודת המוצא לתוכנית הנ"ל נגזרת ממדיניות בית...

  תגים: חזון, בני עטרות

  17:18 @ 05-05-2011

 • חזון ביה"ס בני עטרות

  תגים: חזון, בני עטרות

  17:28 @ 05-05-2011

 • מנחי מדגימים

  בית הספר בני עטרות מדגים תקשוב בתכנית הלאומית

  סרטון בית הספר בני עטרות- מדגים תקשוב

  תגים: תקשוב, מדגים, בני עטרות, תכנית התקשוב, מדגימים, שילוב המחשב, טכנולוגית המידע

  09:30 @ 23-09-2011